Nyári programok 2017

nyari program2017 1k

Sárkányfesztivál 2017

sarkanyfesztiva2017k

Csukás Színház

csukas2017 1k

3D séta Balatonszárszón

pano360 logo

József Attila Emlékház

jozsef attila emlekhaz

Látogatás számláló


Ügyfelek értesítésre zárlatról és annak feloldásáról

 

 


A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása

 

 

Retour Pub

 

 

 


figyelem1

Lakossági tájékoztató

A 2012. évi lakossági tájékoztató az alábbi nyomógomb alatt letölthető és megtekinthető.

 


hulladek_logo

TÁJÉKOZTATÓ

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjáról

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január 1-től módosultak a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok.
Az új szabályozás értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás díja – mind a szilárd, mind a folyékony hulladék esetében – 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. évben a képviselő-testület által rendeletben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.

nyomogomb


Felhívás vízelvezető árkok tisztítására

Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Telefon: 84/ 362-501
------------------------------------------------------------------------
Tisztelt Állandó lakosok, Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet és ezzel összhangban a 22/2009.(III. 26.) számú helyi önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz és a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az szabálysértést követ el és
30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérem, hogy az összegyűlt csapadékvíz okozta károk elkerülése érdekében a fenti jogszabályoknak megfelelően járjanak el és az ingatlanjuk előtti árkokat folyamatosan tartsák tisztán.

Balatonszárszó, 2010. június 28.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

 


Tájékoztató stégek elhelyezéséről

Felhívom a stég- illetve vízi jármő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat közterület-használat rendjérıl és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 22 /2003. (XII. 15.) sz. rendeletének 5. § (2) bekezdése szerint nem adható közterület-használati hozzájárulás a vízbıl kiemelt víziállások (stégek), vízi-jármővek lehelyezésére.

A fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben közterületen (vízparton) olyan stéget vagy vízi jármővet helyeznek el, amelyen nincs feltüntetve a tulajdonos neve és elérhetısége, úgy a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére azokat a Szárszóért Nonprofit Kft. Balatonszárszó, Szóládi u. 81. szám alatti telephelyére szállíttatja az Önkormányzat. A tulajdonos az elszállított tárgyat a megállapított költségek megfizetése után - az eltávolítástól számított 90 napon belül - elszállíthatja. Ezt követıen a telephelyen tárolt tárgy értékesítésre kerül. Az értékesítést követıen a tárgy tulajdonosa csak az értékesítésébıl befolyt, de a megállapított költségekkel csökkentett összegre tarthat igényt. Az elszállítás nem mentesíti a közterület jogcím nélküli használóját a szabálysértési, vagy más jogszabályban elıírt szankciók viselése alól. (Szabálysértési eljárásban 30 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.)

Amennyiben a stégen fel van tüntetve a tulajdonos neve és lakcíme, úgy vele szemben a közterület-felügyelı szabálysértési eljárást kezdeményez.

Kérem, hogy a stégek és vízi járművek elhelyezésekor a fentiekre figyelemmel járjanak el.
Balatonszárszó, 2009. szeptember 15.


Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Szálláskereső

szallaslogo3

Gyermek- és családbarát Balatonszárszó

image kiadvany 2016 1k

Szárszói Hírmondó megjelent számai

hirmondo szines logo

Balatonszárszó a Facebookon

face

Szárszóért Nonprofit Kft.

kftlogo

face

Mozdulj Balaton

mozduljbalaton