Tisztelt Balatonszárszói Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a megüresedett Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 4. jelű strandi üzlethelyiség bérbeadására 2021. május 7-én egyfordulós licittárgyalást felhívást tettem közzé. A pályázatok beadási határideje 2021. május 21. volt.

A felhívásra határidőn belül két érvényes pályázat érkezett.

A mai napon az 5 fős „Lebonyolító Szervezet” elnevezésű bizottság lebonyolította az egyfordulós licittárgyalást.

A felhívás alapján a nyertes ajánlat nem kizárólagosan a licittárgyaláson ajánlott legmagasabb bérleti díj alapján került kiválasztásra, hanem egyéb bírálati szempontok együttes értékelése és mérlegelése alapján az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett kellett dönteni.

A figyelembe veendő legfontosabb szempontok az alábbiak voltak:

  • Ajánlott bérleti díj összege
  • Ajánlattevő vendéglátói tevékenységének végzéséről szóló referenciák, tapasztalatok
  • Az üzemeltetésre vonatkozó terv tartalma

 

Az egyik ajánlattevő 3.600.000 Ft, a másik ajánlattevő 3.500.000 Ft bérleti díjat ajánlott. A magasabb bérleti díjat ajánló pályázó üzemeltetésre vonatkozó terve alapján 2 pontot kapott, míg a másik pályázó 8 pontot szerzett. A vendéglátó tevékenysége tekintetében az alacsonyabb összeget ajánló pályázó nyújtott be referenciákat.

Az Önkormányzat érdekeit, valamint a lakosság és a nyaralóvendégek igényeit figyelembe véve tehát az alacsonyabb bérleti díjat ajánló, de összességében kedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval történő szerződéskötést javasolta a Lebonyolító Szervezet 4 igen, 1 nem szavazattal:

a Lebonyolító Szervezet 2/2021.(V.26.) sz. határozata

 

A Lebonyolító Szervezet javasolja, hogy Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere a licittárgyalási felhívás szabályai szerint, a bírálati szempontok figyelembevételével, az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Lehoczky Zsolt pályázóval kössön bérleti szerződést a Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64 m2 alapterületű „Üzlet" elnevezésű 4. jelű üzlethelyiségre a pályázati kiírásban rögzített feltételekkel, évi 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint bérleti díj ellenében. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő saját költségén a megkötött üzlethelyiség bérleti szerződéssel megegyező tartalmú, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot közjegyző előtt aláírja, és annak eredeti példányát a szerződéskötést követően 15. napon belül átadja a Bérbeadó részére.

Felelős: Fekete János elnök

Határidő: értelem szerint

 

 

Mérlegelve a Lebonyolító Szervezet javaslatát az alábbi polgármesteri döntést hoztam:

Balatonszárszó Nagyközség Polgármesterének

96/2021. (V. 26.) sz. polgármesteri határozata

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64 m2 alapterületű „Üzlet" elnevezésű 4. jelű üzlethelyiségre a licittárgyalást lebonyolító Lebonyolító Szervezet 2/2021. (V.26.) sz. határozatában foglalt javaslata alapján, a licittárgyalási felhívás szabályai szerint, a bírálati szempontok figyelembevételével, az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó  Lehoczky Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 8623 Balatonföldvár, Spur István utca 24; adószám: 51296009-2-34) pályázóval történő szerződéskötésről döntök, a pályázati kiírásban rögzített feltételekkel, évi 3.500.000 Ft, azaz évi hárommillió-ötszázezer forint bérleti díj ellenében.

A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő saját költségén a megkötött üzlethelyiség bérleti szerződéssel megegyező tartalmú, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot közjegyző előtt aláírja, és annak eredeti példányát a szerződéskötést követően 15. napon belül átadja a Bérbeadó részére.

Felelős: Fekete János elnök

Határidő: értelem szerint

 

Bízom benne, hogy az új vendéglátó üzlet a központi strand szolgáltatásainak minőségét még tovább fogja emelni a helyi lakosság és a nyaralóvendégek megelégedésére.

Balatonszárszó, 2021. 05. 26.

                                                                                   Fekete János s.k.

                                                                                     polgármester