A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: Az önkormányzat közigazgatási területén – a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. – 8600 Siófok, Papfődi u. 3. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

Rendelet: megtekintés

szemetszallitas2021 

 

Temetkezési közszolgáltatás:

A jelenleg működő - Balatonszárszó, Szóládi úti - köztemető üzemeltetője, fenntartója a Nagyközségi Önkormányzat, mint tulajdonos. Üzemeltetési feladatait a Somogy Megyei Temetkezési Kft-vel, mint szolgáltatóval biztosítja a temetkezési szolgáltatást kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

Rendelet:  megtekintés

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról:

Balatonszárszó Nagyközség közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan jogosult és köteles ellátni. A háztartási szennyvíz begyűjtéséről – e rendeletben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.A közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles elvégezni. A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztelepre (Siófok, Kele utca), az erre a célra kialakított műtárgyban kell a közszolgáltatónak ürítenie.

Rendelet: megtekintés