infoblokk esza

Projekt címe és célja: „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00014


Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Szerződött támogatási összeg: 50 000 001 Ft
A projekt összköltsége: 50 000 001 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2021. augusztus 31.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
Projekt tartalmának bemutatása:
Balatonszárszó turisztikai jelentőségét 6 km-es Balaton parti szakasza erősíti. Ennek köszönhetően
39 db szálloda és panzió található a településen, a magánszállás helyek további 22 000
üdülőférőhelyet biztosítanak. A település vasúti és közúti csomópontban fekszik az M7-es autópálya,
az átvezető 7-es főút és a korszerű vasútvonal révén csatlakozik az országos közlekedési
hálózatokhoz. Intézményrendszerét tekintve fontos szerepet tölt be a környező települések életében.
Az általános iskola 6 település felső-, és 2 település alsó osztályos diákjait fogadja. A felújított 3
szakos orvosi rendelő, mikrokörzeti központként működik a felnőtt-, gyermek-, és fogorvosi ellátás
biztosításában. A nagyközségben az alapinfrastruktúra kiépített, az utak, járdák állapota jó. Szárszót
az irodalmi élet balatoni központjának is tartják. Ezt József Attila emlékmúzeuma, versmondó táborok,
irodalmi találkozók, a Csukás Színház révén érte el.
A projekt célja Balatonszárszó Önkormányzat Hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Az
intézkedés egyik fókuszterülete a közintézmények komplex energiahatékonysági felújítása, úgymint:
– Intézmények épületgépészeti rendszerének energetikai célú korszerűsítése
– Az intézmények épülethéj energiaveszteségének csökkentését szolgáló fejlesztések.
Korszerűsítés során önállóan támogatható tevékenységek Önkormányzati tulajdonú épületek
energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által, mely külső hőszigetelést és nyílászáró cserét jelent. Az épület állagmegóvása
mellett kiemelt célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése. Ezáltal egy
maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-
igény kielégítése céljából. Így az épület tetejére egy 10kW teljesítményű napelemet helyezünk el,
amely a szakértői számítások szerint elegendő a saját villamosenergia igény kielégítésére.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítható tevékenységek
– Akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés valósul meg
– Nyilvánosság biztosítása – a tevékenység az útmutatónak teljes körűen valósul meg
– Képzési anyag kidolgozása és elérhetővé tétele, képzés tartása az üzemeltetésben részt vevők
számára
– Szemléletformáló programok
A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, hozzájárul az országos üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentéséhez