infoblokk esza

Projekt címe és célja: „Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16


Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Szociális Alap
Szerződött támogatási összeg: 7 millió Ft
Támogatás mértéke:     100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2018. június 29.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat a környező településekkel – Kötcse és Nagycsepely Községi Önkormányzatokkal – közösen tartja fenn az Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös hivatal központja Balatonszárszón található, ahol a három település gazdasági, és hatósági, valamint adó és szociális ügyeit is intézik. Ezen kívül pedig Kötcse és Nagycsepely településen működik még 1-1 kirendeltség is, ahol 1-1 kolléga látja el a lakosságot információval, továbbá segít a központi hivatal munkatársainak mindennapi feladatában pénzügyi és igazgatási területen. A közös hivatal munkaerő állománya 24 fő. Ebből a létszámból 17 fő fog az ASP rendszerrel dolgozni, ehhez szükséges 17 db kártyaolvasó is. Minden dolgozó külön munkaállomással rendelkezik (PC vagy laptop), az eszközök nagy százaléka alkalmas az ASP rendszer kiépítésére. Amely berendezés nem felel meg a rendszerkövetelményeknek, azokat a pályázat nyújtotta kereteken belül kívánjuk felújítani / kicserélni. Eszközbeszerzés: Szükséges 4 db laptop beszerzése jogtiszta Windows operációs rendszerrel és Microsoft Office csomaggal, valamint egy darab monitor az egyik meglévő munkaállomáshoz. A hálózati fejlesztés megkívánja a Rackszekrényt, az ehhez kapcsolódó szünetmentes tápot, továbbá a 48 portos switch elosztót. Az iratkezeléshez 1 db A/4-es multifunkciós nyomatkészítő berendezések beszerzendő. A hivatal továbbá vállalja, hogy 17 munkaállomásra (Kötcse és Nagycsepely megvalósítási helyszínen egyaránt) telepít 17 db kártyaolvasó berendezést az azonosíthatóság érdekében. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: Szükséges az egyes munkafolyamatokat átszervezni. Ennek keretében a folyamatok átalakítási feladatok felmérését, szabályzatok átalakítását, módosítását szükséges eszközölni. A felhívás szerinti kötelező szabályzatok (Iratkezelési és IT Biztonsági Szabályzat) módosításán túl, a kedvezményezett három másik szabályzat felülvizsgálatát, módosítását, elkészítését vállalja (Pénzkezelési Szabályzat, Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat). Önkormányzati elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása: A kedvezményezett gondolva a jövő infrastrukturális és társadalmi trendjeire, valamint az e-közigazgatás térnyerésére, kialakítsa az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket. Ezáltal elektronikusan beadhatóvá válnának a különböző adónemek bevallásai. Ehhez természetesen különböző útmutató, tájékoztató és igény szerint bemutató / oktató lehetőségeket is biztosítanánk. Elérhetővé tesszük ezen szolgáltatást a hivatal portálrendszerén. Továbbá a szükséges rendeleti környezet is kialakításra kerül ezen ügyintézési ág működtetéséhez. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei közül az alábbi szakrendszereket kívánjuk integrálni: Iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. A szakrendszerekhez szükséges adattisztítás, a rendszerek testreszabása és paraméterezése, továbbá az adatmigráció. A migrációt a Központ által, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük el. Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás: Az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásra a Kedvezményezett az új rendszerrel dolgozó munkatársak 70-90 %-át kívánja elküldeni. Az ehhez szükséges utazási költséget a pályázatból kívánjuk, a felhívásban megadott kereteken belül biztosítani. Tesztelés, élesítés: Kedvezményezett munkatársai külső segítséggel végzik a rendszer tesztelését és élesítését. Tervek szerint 8 fő végezné ezt a tevékenységet. A költségek között szerepel ez a tevékenység is. Ezen tevékenység a Magyar Államkincstárral történő Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul. A csatlakozást a pályázati támogatás keretösszegéből kívánja a kedvezményezett megvalósítani. A szolgáltatások és az eszközbeszerzés értéke a közbeszerzési határértéket nem éri el (2015. évi CXLIII. Kbt.), így nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. Három árajánlat bekérésével oldjuk meg a versenyképességet.